Więźniowie osadzeni w areszcie w Hajnówce nie mają stomatologa. Kto pomoże?

en
17-12-2018, 11:11
Areszt Śledczy w Hajnówce poszukuje dentysty, który będzie udzielał świadczeń stomatologicznych osadzonym.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu.

Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia  do 31 grudnia 2019 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, formularzami oraz projektem umowy można zapoznać się w siedzibie Aresztu Śledczego w Hajnówce do 21 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 r. do godz. 12:00.
Oferty należy składać w kadrach lub sekretariacie Aresztu Śledczego w Hajnówce w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii”.

Otwarcie ofert: 21 grudnia 2018 o godz. 13:00 

W  konkursie mogą wziąć udział podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Więcej: Szczegółowe warunki