Mikrobiologia lekarska dla lekarzy dentystów

ms
11-12-2018, 11:00
Mikrobiologia lekarska dla lekarzy dentystów niestety nie jest faktem tylko postulatem, postulatem, który zgłosiła Komisja Stomatologiczna ORL w Szczecinie.

Według inicjatorów zmian, są dwie opcje warte rozważenia. Jedna mówi o utworzeniu programu specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej przeznaczonego dla lekarzy dentystów. Druga polegałaby na dodaniu lekarza dentysty przy tytułach zawodowych, których uzyskanie umożliwia przystąpienie do szkolenia z zakresu mikrobiologii (chodzi o modyfikację załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).

Jeśli mowa o specjalizacjach to KS ORL w Szczecinie zwraca uwagę na zasadność złagodzenia przepisu ograniczającego realizowanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury do jednego razu. Samorządowcy nie negują istnienia takiej restrykcji w przypadku dziedzin, w których popyt na miejsca rezydenckie zdecydowanie przewyższa podaż. Co jednak ze specjalizacjami, których nie chcą podejmować lekarze i lekarze dentyści? W takich przypadkach szkolenia specjalizacyjne powinny być dostępne także dla osób, które posiadają już tytuł specjalisty w innej dziedzinie medycyny lub specjalizację I lub II stopnia.

Nic tak nie przemawia do wyobraźni jak przykład z życia. Taki przedstawił dr n. med. Łukasz Tyszler wiceprezes ORL w Szczecinie. - Znam świetną specjalistkę, lekarza dentystę, która pracuje w uniwersytecie medycznym w katedrze mikrobiologii, immunologii i medycyny laboratoryjnej, zrobiła doktorat, uczy studentów ale specjalizacji z zakresu mikrobiologii, nie tylko lekarskiej, zrobić nie może. Tymczasem biolog nie ma takich ograniczeń - zauważył wiceprezes ORL w Szczecinie.

Co przemawia za takim rozwiązaniem – trudno zgadnąć.

Łatwiej jest podać przyczyny, dla których lekarz dentysta mógłby być zainteresowany taką specjalizacją.  Stomatolodzy niejednokrotnie spędzają po kilkanaście godzin na dobę pochyleni nad pacjentami, wymagana jest od nich nieustanna precyzja ruchów wynikająca z operowania w obszarze mikropola (jama ustna). Efekt jest taki, że choroby kręgosłupa, wady wzroku, zespół cieśni nadgarstka są częstą konsekwencją pracy w takich warunkach. Bywa, że tego typu dolegliwości nie pozwalają na dotrwanie przy fotelu stomatologicznym do wieku emerytalnego. 

Specjalizacja z mikrobiologii może być zatem jedyną szansą na wydłużenie aktywności zawodowej lekarzy dentystów - co ważne - bez szkody dla lekarzy, którzy nie są w zauważalny sposób zainteresowani tą dziedziną medycyny.  

Warto przypomnieć, że wiedza zdobyta w toku studiów przez absolwentów wydziałów lekarsko - stomatologicznych daje mocną podstawę, aby mogli oni podejmować specjalizację nie tylko z mikrobiologii, ale także w obszarze: epidemiologii, zdrowia publicznego, a nawet typowo szpitalnej i zabiegowej - chirurgii szczękowo - twarzowej.

Czytaj także:
Lekarz dentysta pracodawcą drugiej kategorii
Czy lekarz dentysta może leczyć zgodnie z kwalifikacjami?
Posiedzenie KS ORL w Szczecinie mission posible?