Kto chce wykonywać prace stomatologiczne w wymiarze 120 h miesięcznie

ms
11-12-2018, 10:06
Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu ogłosił postępowanie na udzielanie świadczeń stomatologicznych dla osadzonych w wymiarze 120 godzin miesięcznie oraz w takim samym wymiarze – w zakresie wykonywania obowiązków asystenta stomatologa.

Umowa na okres: od 1 stycznia 2019 do 30 kwietnia 2019 r. 

Kryterium oceny  - cena brutto za godzinę świadczenia usługi – 100 proc.

Oferty należy składać do  18 grudnia 2018 r. do godz. 11:30.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni od momentu otwarcia ofert, które nastąpi w siedzibie Zakładu Karnego w Sieradzu 18 grudnia 2018 r., o godz. 12:00.

Kontakt: Zakład Karny w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5, pokój kadr, nr tel. 438 270 623 lub Ambulatorium z Izbą Chorych ZK w Sieradzu, nr tel. 43) 8270694

Szczegółowe warunki