"Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci” działa!

ms
06-12-2018, 08:20
W Zespole Szkół w Kosowie Lackim powstaje gabinet stomatologiczny, głównie dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu Ministerstwa Zdrowia "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.".

Zgodnie z projektem, na parterze budynku, w którym mieści się Zespół Szkół wygospodarowano na potrzeby gabinetu oddzielne pomieszczenie, w którym już przeprowadzone zostały niezbędne remonty i przyłącza. Zamontowany też został nowy, zakupiony ze środków MZ, unit dentystyczny. Wkrótce nastąpi montaż mebli i innego wyposażenia.

W ramach projektu odbyły się już spotkania informacyjno - edukacyjne z rodzicami dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, a w najbliższym czasie zaplanowane są podobne spotkania z uczniami.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych w szkołach publicznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy młodych pacjentów opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Aż dziwne, że władze gminy nie raportują o trudnościach w realizacji tego programu.

Więcej: lo.kosowlacki.pl