Odpoczynek po dyżurze medycznym pełnionym podczas specjalizacji

ms
03-12-2018, 08:42
W przypadku pełnienia dyżuru medycznego, objętego programem szkolenia specjalizacyjnego, w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony odpoczynek bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego – komunikuje Ministerstwo Zdrowia.

Okres odpoczynku, nie powoduje wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego – dodaje Ministerstwo Zdrowia powołując się na art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).

Niezależnie od tej regulacji w programach specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii wprowadzono zapis: w trakcie stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż. Lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych w SOR lub izbie przyjęć w podmiocie, w którym odbywany jest staż lub specjalizacja.

Regulacja ta weszła w życie 13 listopada 2018 r.