Stomatologia w Wielkopolsce: ceny oczekiwane i etat przeliczeniowy

ms
21-11-2018, 10:02
Wielkopolski OW NFZ ogłosił konkurs ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego, podając jednocześnie ceny oczekiwane i wielkości etatu przeliczeniowego.

Chodzi o konkurs ofert obejmujących:
- świadczenia ogólnostomatologiczne;
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym;
- świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii;
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;
- świadczenia stomatologiczne pomocy doraźnej.

Ceny oczekiwane, wielkość etatu przeliczeniowego w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne: 

Wielkość etatu przeliczeniowego na obszarze województwa wielkopolskiego w zakresie:
- świadczeń ogólnostomatologicznych  wynosi 12 000 pkt miesięcznie;
- świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.  wynosi 15 000 pkt miesięcznie;
- świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym wynosi 12 000 pkt miesięcznie;
- świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii wynosi 12 000 pkt miesięcznie.

Minimalny czas pracy lekarza dentysty wynosi:

Ustalenia w zakresie minimalnego czasu pracy, obliczonego proporcjonalnie do umniejszonej punktowej wartości etatu przeliczeniowego, w żaden sposób nie wykluczają możliwości wskazania przez oferenta w złożonej ofercie czasu pracy w wyższym wymiarze (np. 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie dla etatu na poziome 12 000 punktów miesięcznie).

To nie wyklucza możliwości spełnienia warunków dodatkowo ocenianych zgodnie  z rozporządzeniem ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zmianami).