Branża medyczna zgodnie: e-zwolnienia za wcześnie

ms
15-11-2018, 09:04
Wprowadzenie obligatoryjnego wystawiania e-zwolnień (od 1 grudnia 2018 r.) skutkować będzie chaosem w ochronie zdrowia.  Nie dopuścimy do tego - oświadczyli przedstawiciele największych organizacji lekarskich.

Przedstawiciele: Naczelnej Izby Lekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Polskiej Federacji Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia, uznali, że przedwczesne wprowadzenie rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej oraz ZUS spowoduje dezorganizację systemu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dostępności dla pacjentów.

Sygnatariusze apelu wezwali minister rodziny, pracy i polityki społecznej do wycofania się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień.

Jest też plan B, gdyż w przypadku braku reakcji ze strony legislatorów - od 1 grudnia 2018 r. polscy lekarze będą orzekać o niezdolności do pracy pacjentów na specjalnych drukach opracowanych przez Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL). Wzór druku lekarze otrzymają drogą elektroniczną.

Według POL, wypisywanie e-zwolnień może być wprowadzone wyłącznie fakultatywnie i rozwijane w miarę uzyskiwania pełnej sprawności systemu.