Karol Maria Wojtasik: dentysta z zawodu, samorządowiec z powołania

ms
16-10-2018, 08:40
Karol Maria Wojtasik z zawodu jest protetykiem stomatologicznym - absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ale serce oddał pracy w samorządzie.

Dentysta, znawca problematyki ochrony zdrowia
Pisze pracę doktorską z jakości świadczeń medycznych udzielanych w publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Ze względu na zawód i wykształcenie, wie jak ważną kwestią jest zdrowie torunian.

- Wspólnie z zespołem składającym się z osób zajmujących się na co dzień polityką społeczną i zdrowiem powstaje dokument Polityka Zdrowotna dla Torunia na lata 2019-2025 – mówi dla portalu Dzień Dobry Toruń Karol Maria Wojtasik.

- Jestem inicjatorem stworzenia strategii rozwoju ochrony zdrowia dla mieszkańców Torunia, który znajduje się w powyższym dokumencie.  Stawiam na profilaktykę. Moim dążeniem jest poznanie najsłabszych stron miasta w zakresie ochrony zdrowia i najczęstszych potrzeb zdrowotnych mieszkańców, z uwzględnieniem współczynnika zachorowalności na daną chorobę i edukacją zdrowotną w szkołach – twierdzi dentysta.

Ważną kwestią jest geriatria - powinniśmy pomagać osobom starszym w szeregu nakładających się na siebie chorób typu in-aging lub off-aging. Jako radny w następnej kadencji będę ten temat rozwijał i postulował o lepsze rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia. 

Oczywiście do Torunia musi powrócić nocna opieka stomatologiczna. 

Dentysta orędownik dekomunizacji ulic
- Jestem osobą o patriotycznym usposobieniu, kładącą duży nacisk na te kwestie w samorządzie. Doprowadziłem do zaniechania obchodzenia „święta” wyzwolenia Torunia przez wojska radzieckie. Nadałem toruńskim rondom nazwy Ludmiły Roszko, Witolda Pileckiego czy bp. Adolfa Piotra Szelążka, a przewodnicząc komisji PSiZoKiP szybko i sprawnie przeprowadziłem dekomunizację ulic - relacjonował portalowi Dzień Dobry Toruń dentysta - samorządowiec.

Dentysta patriota
Od 8 lat organizuję z prof. Wojciechem Polakiem Toruński Marsz Pułkownika Pileckiego oraz grę poświęconą żołnierzom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego na podtoruńskiej Barbarce skierowaną do uczniów toruńskich szkół „O szablę Pułkownika”.

Jestem organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem, osobą zaangażowaną w wiele uroczystości patriotycznych oraz mającą fizyczny wkład w powstanie wielu inicjatyw, m.in. takich jak: Epitafium Smoleńskie, pomnik pamięci Żołnierzy Wyklętych, sarkofag bp. Szelążka, tryptyk Rzezi Wołyńskiej, epitafium dziękczynne za odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r., czy Turniej Strzelecki im. Witolda Pileckiego.

Od 3 lat biorę czynny udział w miejskiej kweście na rzecz ekshumacji i identyfikacji Żołnierzy Wyklętych.

W ubiegłym roku przekazałem blisko 200 gier edukacyjnych do toruńskich przedszkoli z okazji nadchodzącego 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pomagam również fundując nagrody w różnych konkursach historycznych podejmujących kwestie niepodległościowe i antykomunistyczne.

Za pomoc Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza na toruńskich Rybakach zostałem odznaczony statuetką przyjaciela oratorium.

Wypełniając mandat radnego nie opuściłem ani jednego święta/uroczystości państwowej - mówi Wojtasik.

Dentysta podkreśla, że przez ostatnie lata sprawowania funkcji radnego udało mu się wiele rzeczy – m.in. wybudowanie odkrytych basenów na Bydgoskim Przedmieściu za Central Parkiem, uporządkowanie Martówki, doświetlenie przejść dla pieszych. Podjął wiele interwencji w sprawie napraw ulic i chodników. Za jego kadencji wyremontowano ulice Gagarina, Reja i Szosę Okrężną oraz wyremontowano na jego wniosek alejki i ogrodzenie cmentarza św. Jerzego przy Gałczyńskiego wraz z wymianą fragmentu najbardziej dziurawej nawierzchni ul. Gałczyńskiego. 

Poza sprawami drogowymi Wojtasik działa na rzecz najbiedniejszych mieszkańców miasta, dba o historię i kulturę w mieście (m.in. skutecznie zadziałał w kwestii pozyskania środków na konserwację zabytków sięgającą ponad 4,2 mln zł, również pomagając w otrzymaniu funduszy na remont katedry w partnerskim mieście Torunia – Łucku na Ukrainie).  

Więcej:  ddtorun.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem