Szansa na bezpłatne szkolenie dla studentów BUM

smn
02-10-2018, 09:31
Już po raz trzeci na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku prowadzona jest rekrutacja do programu rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego.

W projekcie mogą wziąć udział  studenci UMB kierunku: 
- techniki dentystyczne - III roku (studiów I st.),
oraz
- lekarsko-dentystycznego - V roku.

Celem III edycji projektu jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców. W tym jako główne wyznaczone zostały nowoczesne techniki protetyczne CAD-CAM i komunikacja w zespole interdyscyplinarnym.

Co się będzie odbywać w ramach szkoleń
Podniesienie kompetencji informatycznych w zakresie obsługi systemu CAD-CAM, czyli
- dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektu,
- warsztaty z obsługi CAD-CAM,
- MODUŁ I- warsztaty z wykorzystaniem zestawu CAD-CAM,
- MODUŁ II - 2-dniowe warsztaty wyjazdowe, prowadzone w języku angielskim,
- wizyta studyjna.

Szkolenie kompetencji w komunikacji 
- zadania praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej realizowane w formie projektu,
- warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Termin rekrutacji: 1 -19 października 2018 r.

Kryteria rekrutacji
Wśród studentów z kierunku lekarsko-dentystycznego pierwszeństwo mają osoby z najlepszymi ocenami z protetyki (minimalna ocena, która pozwoli na zakwalifikowanie się to 4.0) oraz kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2018/2019. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zakończenie projektu przewidziane jest w lipcu 2019 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Formularze zgłoszeniowe

Więcej: umb.edu.pl