Stanowisko KS NRL: separatory amalgamatu tak, ale jak?

ms
20-09-2018, 12:47
Wymóg instalowania separatorów amalgamatu przez  praktyki dentystyczne od 1 stycznia 2019 r. jest, ale Komisja Stomatologiczna chce, aby wymóg ten był dla lekarzy dentystów w miarę możliwości jak najmniej uciążliwy. Oto stanowiska, postulaty, propozycje i uwagi, jakie od pewnego czasu zgłasza samorząd lekarzy i lekarzy dentystów w temacie „separatory amalgamatu”.

Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej tej Rady pisze m.in. (śródtytuły od redakcji).

Sfinansowanie zakupu
Naczelna Rada Lekarska zwróciła się z apelem do ministra zdrowia i ministra środowiska o sfinansowanie kosztów obowiązku zainstalowania separatorów amalgamatu w gabinetach dentystycznych.

Naczelna Rada Lekarska zwróciła się o rozłożenie wykonania obowiązku instalowania separatorów w perspektywie przynajmniej trzech najbliższych lat.

Powyższa propozycja została przedstawiona na spotkaniu przedstawicieli środowiska dentystycznego ze Zbigniewem Królem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia (11 stycznia 2018 r.) i została powtórzona podczas spotkania ze Zbigniewem Królem 1 sierpnia 2018 r.

Rozłożenie obowiązku w czasie
Propozycja umożliwienia placówkom stomatologicznym rozłożenia na lata 2019-2021 obowiązku instalacji separatorów amalgamatu została zgłoszona w przekonaniu, że próbie wykonania tego obowiązku przez wszystkie zobowiązane do tego gabinety stomatologiczne nie sprostają firmy montujące te urządzenia.

Zamiast kar – harmonogram wypełnienia obowiązku
Ponadto należy się także spodziewać istotnej podwyżki cen tych urządzeń. Prezydium KS NRL zaproponowało, aby problem ten został rozwiązany poprzez interpretację Ministerstwa Zdrowia pozwalającą na odstąpienie od czynności administracyjnych Inspekcji Sanitarnej pod warunkiem posiadania przez podmiot medyczny spisanego planu-harmonogramu wykonania tego obowiązku, z określonymi terminami czynności: 
- rozpoznania rynku ofert,
- terminem dokonania zamówienia,
- terminem dostarczenia i uruchomienia instalacji.

Z prowadzonych rozmów i napływających informacji wynika, że postulat etapowego wdrażania unijnego rozporządzenia ma dużą szansę na pozytywne uwzględnienie przez resort zdrowia.

***

Przypomnijmy, że od dłuższego czasu w pracach Komisji Stomatologicznej NRL znaczące miejsce zajmuje sprawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 i wynikający z niego obowiązek wyposażenia od 1 stycznia 2019 r. gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu.