CEDE 2018: „Naukowy Zawrót Głowy” - prestiżowa nagroda

ms
10-09-2018, 07:00
„Naukowy Zawrót Głowy – nowości w nauce” może spowodować zawrót głowy u uczestników, także ze względu na nagrodę ustanowioną dla laureatów.

Staż w wiodącej włoskiej klinice stomatologii estetycznej  Dentalnarco Dental Clinic w Mediolanie, prowadzonej przez światowej sławy specjalistów Danilo Di Stefano oraz Gian Battista Greco będzie nagrodą dla laureata doktorskiej części sesji „Naukowy Zawrót Głowy – nowości w nauce”. Wydarzenie odbędzie się w ramach 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE 2018 20-22 września). Partnerem sesji jest firma Acteon.

Sesja „Naukowy Zawrót Głowy – nowości w nauce” to forum, na którym przedstawiane są najciekawsze prace naukowe studentów, doktorantów oraz habilitantów z ostatniego okresu. Wstęp na sesję jest bezpłatny – wykładów mogą wysłuchać również ci, którzy do Poznania przyjeżdżają wyłącznie na wystawę. 

Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2017 r. i spotkała się z dużym uznaniem. Poziom prezentacji – co podkreślali jurorzy – był wysoki,. Nie uszło to uwadze przedstawicielom firm z sektora dentystycznego. Autora najlepszej prezentacji w części dla doktorantów w tym roku zdecydowała się nagrodzić firma Acteon.

– Z radością wspieramy takie projekty, ponieważ wierzymy, że młodzi naukowcy są istotnym ogniwem rozwoju polskiej stomatologii. Chcemy pracować z takimi ludźmi i pragniemy promować ich za granicą. Staż będzie okazją do nauki, zbierania doświadczeń od jednego z wybitnych praktyków, którzy współpracują z firmą Acteon. Z pewnością będzie to także czas zobaczenia wielu pięknych miejsc – podkreśla Krzysztof Powolny, Acteon General Menager zarządzający regionem Europy Środkowej i Wschodniej obejmującym Polskę oraz pozostałych 30 krajów regionu.

Laureat sesji doktorantów pojedzie do Mediolanu, gdzie uczyć będzie się fachu od prawdziwych mistrzów – Danilo Di Stefano oraz Gian Battista Greco. Ten drugi osobiście pogratuluje zwycięzcy ponieważ jest wykładowcą 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej. Warto dodać, że laureat sesji będzie mógł wygłosić prezentację w części głównej 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej w 2019 r.

Podczas premierowej edycji sesji w 2017 r., w ramach doktorskiej części sesji prezentowano takie tematy jak: wpływ zębów, bezzębia oraz protez dentystycznych na słuch, ocena wypełnień kanałów korzeniowych w oparciu o metodę mikrotomografii komputerowej czy zastosowanie trójwymiarowych wydruków celulozowych dla potrzeb chirurgii szczękowej. Oprócz doktorantów prace prezentują także habilitanci oraz studenci.

Prof. Tomasz Konopka, wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, inicjator sesji nie ma wątpliwości, że w Polsce powstają wartościowe prace naukowe i kliniczne z zakresu stomatologii.

- Podejmowane są coraz bardziej ambitne tematy praktycznie z wszystkich specjalności stomatologicznych. Dowodzi tego coraz większa liczba polskich publikacji w czasopismach zagranicznych z dodatnim współczynnikiem wpływu, dowodzi tego również sesja Naukowy Zawrót Głowy. W stomatologii najbardziej liczy się praktyczny i innowacyjny wymiar podejmowanych badań i nawet podczas NZG to widać. Szczególnie cieszy współpraca wielu młodych naukowców z podmiotami z przemysłu (np. laureat prezentacji doktoratów) i z kolegami z innych specjalności medycznych. W studentach jest bardzo dużo chęci i dobrej energii, która coraz lepiej jest ukierunkowana przez opiekunów prac, co przekłada się na coraz wyższy poziom prezentacji. To już naprawdę są dobre prezentacje, z porządną dokumentacją fotograficzną i co najważniejsze powiedziane z głowy bez czytania. Nowi habilitanci będą tworzyli przyszłość naukową polskiej stomatologii. Trzeba bardzo trzymać kciuki, aby to teraz oni w coraz większym stopniu organizowali i planowali wartościowe oraz innowacyjne badania naukowe – uważa prof. Tomasz Konopka.

– W pracy naukowej przychodzi moment powiedzenia sprawdzam i podzielenia się wynikami swoich badań z innymi naukowcami. Można wtedy spodziewać się zarówno słów pochwały jak i krytyki. Często właśnie celne, krytyczne pytania pozwalają spojrzeć na swoje badania z odpowiedniej perspektywy, tak aby móc w przyszłości sprawdzić, rozwinąć swoje badania o pewne pominięte zagadnienia. Dlatego, moim zdaniem, zawsze warto podzielić się wynikami swojej pracy przed publicznością, aby usłyszeć nowe, często inspirujące, pomysły – mówi dr n. med. Piotr Szymor, laureat sesji w 2017 r., który w tym roku przed szerokim audytorium zaprezentuje pracę pt. „Zastosowanie trójwymiarowych wydruków celulozowych dla potrzeb chirurgii szczękowej”.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem