Nauka wyciąga rękę w stronę chirurgii szczękowo – twarzowej

ms
16-08-2018, 13:01
Liczba spektakularnych operacji w obrębie twarzoczaszki rośnie niemal w tempie trygonometrycznym. Szybki postęp w tym zakresie, a dokładniej przesuwanie granicy niemożności, wynika z jeszcze szybszego rozwoju nowoczesnych technologii wdrażanych w medycynie.

Jednym z ostatnich takich osiągnięć była, zrealizowana wiosną 2018 r. w Szpitalu Regionalnym Helsinek i Uusimaa (HUS), wieloetapowa transplantacja, obejmująca: żuchwę i szczękę, wargę i nos, a także fragmenty skóry, mięśni w tym języka (wraz z nerwami).

O tym, że tego typu operacja należała do ekstremalnie trudnych świadczy fakt, iż zabieg chirurgiczny trwał 25 godzin i został przeprowadzony przez zespół 8 chirurgów, 20 pielęgniarek oraz równie liczną grupę wspierających ekspertów z różnych specjalności medycznych i okołomedycznych.

Z kolei to, że tego typu skomplikowana operacja była w ogóle możliwa do przeprowadzenia – było następstwem wykorzystania w realizacji wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych - prekursorskich technologii cyfrowych.

- Kompleksowa operacja została zaplanowana i zasymulowana za pomocą technologii 3D. Zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy w trójwymiarze szablony chirurgiczne dokładnie według anatomii dawcy i biorcy – wyjaśniał Jani Horelli, nadzorujący projekt Planmeca CAD/CAM. To właśnie ta fińska firma, współpracująca przez ponad dekadę  z HUS, zapewniła sprzęt, oprogramowanie i wiedzę merytoryczną, dzięki którym szablony odbudowywanych struktur nie tylko zaoszczędziły chirurgom wiele godzin pracy (co przy dwóch dobach spędzonych przy stole operacyjnym ma kapitalne znaczenie), ale przede wszystkim zagwarantowały precyzję przy odbudowie rozległych fragmentów twarzoczaszki.

- W trakcie wielogodzinnej operacji przeszczepiliśmy rekordową ilość tkanek więc rola wspierających technologii cyfrowych była zasadnicza, mogliśmy bowiem skrócić czas operacji o cenne godziny, przy jednoczesnym uzyskaniu, niespotykanej dotychczas dokładności przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego – wyjaśniał, kierujący operacją, chirurg plastyczny  doc.  Patrik Lassus.

W operacji wykorzystano technologię Planmeca ProModel, która jest zasadniczym elementem opracowywania i budowy w wymiarze 3D implantów wszczepianych podczas zabiegów chirurgicznych.

Fińscy chirurdzy, inżynierowie i informatycy współpracują ze sobą niemal na co dzień, w efekcie tworzone są rozwiązania w stu procentach odpowiadające potrzebom lekarzy i lekarzy dentystów zajmujących się chirurgią szczękowo – twarzową.

To co się sprawdziło w trakcie operacji o wyjątkowo dużej skali trudności, oczywiście ma rację bytu przy realizowaniu mniej spektakularnych zadań, wykonywanych na przykład w codziennej praktyce stomatologicznej.

***

Planmeca ProModel to technologia służąca do tworzenia indywidualnie dobranych: implantów, szablonów chirurgicznych i modeli czaszki na bazie obrazów CBCT/CT.

Implanty 3D projektowane są w oparciu o wynik konsultacji: chirurg - projektant z firmy Planmeca.

Dostawa gotowych implantów następuje w ciągu kilku dni roboczych.

Planmeca ProModel:
- pozwala zredukować zarówno czas operacji (o kilka godzin), jak i jej koszty (do kilkunastu procent);
- zapewnia szybsze i precyzyjniejsze zabiegi, dające lepsze efekty estetyczne.