Jak to jest ze standardami leczenia i wyposażania gabinetów stomatologicznych

ms
01-08-2018, 10:17
Grupa posłów zaniepokojona kiepskimi standardami leczenia i wyposażania gabinetów stomatologicznych (taki wniosek wysnuli z liczby postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy dentystów stwarzających zagrożenie dla pacjentów) zapytali ministra zdrowia jak przedstawia się sytuacja w tym względzie. Odpowiedź uzyskali.

O wystąpieniu posłów pisaliśmy w materiale: Posłowie: źle się dzieje w prywatnych gabinetach stomatologicznych. Parlamentarzyści uzyskali bogatą wiedzę statystyczną, z której niewiele wynika dla omawianej kwestii (ale uczciwie trzeba powiedzieć, że o taką wiedzę występowali). Chodziło m.in. o liczbę prywatnych gabinetów stomatologicznych funkcjonuje w Polsce, o liczbę prywatnych gabinetów stomatologicznych, posiadających kontrakt na udzielenia świadczeń z NFZ, o liczbę lekarzy stomatologów kształconych na uczelniach.

Posłowie zapytali m.in.: Jak wygląda nadzór i dopuszczenie prywatnych gabinetów dentystycznych w zakresie wymagań sprzętowych, materiałowych (normy) oraz lokalowych?

Posłowie uzyskali odpowiedź:
Zgodnie z art. 1 pkt 7 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1261 z późn zm.), Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

Warunkiem wykonywania działalności leczniczej jest spełnianie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 r. poz. 739).

Posłowie zapytali m.in.: Czy w ostatnich 3 latach były przypadki pozbawienia uprawnień lekarzy stomatologów – jeśli tak to jakie były tego powody?

Posłowie uzyskali odpowiedź:
Lekarz dentysta podlega odpowiedzialności zawodowej przed okręgową radą lekarską, odpowiedzialności dyscyplinarnej przed kierownikiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej przed właściwymi sądami.

Do 2013 r. nie odnotowano przypadku pozbawienia uprawnień lekarzy dentystów, natomiast od 2014 r. Okręgowy Sąd Lekarski pozbawił uprawnień 2 lekarzy dentystów, jednego za udział w przestępstwie, drugiego za liczne przewinienia zawodowe bez rokowania poprawy.

W trakcie rozpoznania Naczelnego Sądu Lekarskiego pozostaje sprawa trzeciego lekarza dentysty.

Odpowiedzi udzielił Maciej Miłkowski podsekretarz stanu w MZ.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem