Szansa na doktorat na UM w Białymstoku

en
03-08-2018, 13:46
Na studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w Białymstoku będzie organizowany nabór uzupełniający.

Nabór uzupełniający odbędzie się w następujących terminach:
– rejestracja elektroniczna oraz składanie dokumentów: 13-22 sierpnia;  
– ocena projektów badawczych: 23-31 sierpnia;  
– powiadomienie kandydatów (drogą elektroniczną) o zakresie i terminie egzaminu z przedmiotu kierunkowego: 3 września;  
– egzamin z języka angielskiego: 10 września;  
– egzamin z przedmiotu kierunkowego: 11 września;  
– ogłoszenie wyników: 17 września. 

Więcej: umb.edu.pl