Stomatologia dziecięca: MZ dokonuje korekty punktacji

ms
19-07-2018, 18:48
Minister zdrowia wprowadził zmianę w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz. U. z 18 lipca 2018 r. poz. 1383. Chodzi o zmianę punktacji w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży.

W przypadku personelu: lekarz dentysta wprowadzono nastąpującą punktację

Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – 100 proc. pracy poradni
14 pkt.

Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – co najmniej 75 proc. czasu pracy poradni 12 pkt. 

Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – co najmniej 50 proc. czasu pracy poradni 10 pkt.

Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi – 100 proc. czasu pracy poradni 
10 pkt.

Lekarz dentysta z co najmniej 5-letnim stażem pracy z dziećmi – 100 proc. czasu pracy poradni.
8 pkt.