Pacjenci z nowymi uprawnieniami dostępu do dokumentacji medycznej

smn
31-07-2018, 12:54
Pacjenci, których dane są przetwarzane, zostali wyposażeni w nowe uprawnienia, inforuje prawniczka Aneta Sieradzka, która w kacelarii Sieradzka&Partners zajmuje się doradztwem na rzecz podmiotów leczniczych.

Pacjenci, o ile powołają się we wniosku na art. 15 RODO, mają prawo do bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej. Według obowiązujących przepisów placówki medyczne są zobowiązane do bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, jest prawem odrębnym od prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 tejże ustawy.

O odrębności wskazanych praw świadczy m.in. ich cel i specyfika. W przypadku odmowy dostępu do danych przez podmiot medyczny, pacjent może złożyć skargę do PUOD - prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadomić Rzecznika Praw Pacjenta, ostrzega Aneta Sieradzka.

Więcej: prawowtransplantacji.pl