Rekrutacja w ŚUM: minimum 166 pkt.

ms
15-07-2018, 11:25
Pierwszy limit punktów, warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych: kierunek lekarsko – dentystyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu) w roku akademickim 2018/2019 wynosi 166 pkt. (biologia 78 pkt.).

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów wraz z wymaganymi dokumentami do 16 lipca 2018 r. do godz. 14.00.

Do 18 lipca 2018 r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu pl. Traugutta 2  w godz. 9:00 – 14:00, pok. 403 -  IV piętro.