Sukces stomatologów GUMed na sympozjum młodych naukowców

smn
27-06-2018, 08:11
Zespół naukowców z GUMed reprezentujący Klinikę Chirurgii Szczękowo -Twarzowej oraz Katedrę i Zakład Stomatologii zdobył I nagrodę za pracę wygłoszoną podczas I Zachodniopomorskiego Sympozjum Młodych Naukowców.

Nagrodzona praca, badająca wpływ zamrażania na stabilność stężeń wybranych składników śliny, została wykonana przez zespół  naukowców - Hannę Sobczak, Marcina Derwicha, Jolantę Ochocińską, Mirelę Łukaszewską, Barbarę Drogoszewską i prof. Barbarę Kochańską.

Więcej: gumed.edu.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem