UM w Poznaniu jest praca dla eksperta

kan
30-06-2018, 14:32
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej na Wydziale Lekarskim II.

Co ma zawierać zgłoszenie do konkursu:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys,
- odpis nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
- informację o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 157/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 28 czerwca 2017 r.,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Termin składania dokumentów:  19 lipca 2018 r.
Konkurs rozstrzygnięty będzie nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: ump.edu.pl