NFZ o receptach

smn
17-05-2018, 11:44
NFZ oficjalnie przypomina, że świadczeniodawca ma odpowiednio przechowywać druki recept lub unikalne numery identyfikujące receptę, tak by je skutecznie chronić przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą lub osobami nieuprawnionymi.

Narodowego Funduszu Zdrowia wydał oficjalny komunikat w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów je identyfikujących. 
Wynikają one z zapisów ustawy, która weszła w życie 1 marca 2018 r. (ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty Dz. U. z 2018 r. poz. 697).

W oświadczeniu czytamy, że poza starannym przechowywaniem w przypadku zakończenia okresu zatrudnienia albo śmierci osoby uprawnionej do wystawiania recept, świadczeniodawca ma powiadomić niezwłocznie o takim zdarzeniu oraz o niewykorzystanych drukach lub unikalnych numerach identyfikujących receptę (jeżeli są one możliwe do ustalenia), właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym te numery zostały przydzielone. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ  blokuje numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.

Podobnie NFZ powinien zostać powiadomiony w przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept albo podejrzenia ich sfałszowania lub nieuprawnionego pozyskania.

 Więcej: nfz-lublin.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem