Zawiercie: Kształcenie asystentek w prawdziwym gabinecie stomatologicznym

kan
11-05-2018, 12:03
Nic tak nie przygotowuje do pracy z pacjentem jak zajęcia praktyczne. Od września, Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zawierciu będzie szkolić przyszłe higienistki i asystentki stomatologiczne w profesjonalnych gabinetach dentystycznych.

Możliwość odbywania zajęć praktycznych w działającym gabinecie stomatologicznym to rezultat porozumienia zawartego pomiędzy Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zawierciu a miejscową Poradnią Stomatologiczną.

Współpraca macharakter wiązany - szkoła uczy asystentki i higienistki stomatologiczne zgodnie z wymogami prawa oświatowego, z podstawą programową, natomiast podczas praktyki zawodowej będą odbywały się z wykorzystaniem całego wyposażenia gabinetu a także potencjału ludzkiego. Nie nie ma nic lepszego w medycynie jak praktyk, który uczy zawodu – mówiła dla Radia Katowice dyrektor szkoły, Renata Stochel-Piróg

Zajęcia będą odbywały się pod nadzorem instruktora,  ciężko jest pracować z fantomem, inaczej pracuje się z prawdziwym pacjentem.  Dzięki tej współpracy na pewno wykształcimy dla naszych potrzeb świetny personel, wyjaśniała Agata Grajdek z poradni stomatologicznej.

Asystentki stomatologiczne są bardzo poszukiwane przez kliniki, to bardzo ciekawy, ale i trudny zawód. W rękach asystentek jest zdrowie pacjenta, trzeba umieć obsłużyć cały sprzęt, pomóc w zabiegach, ale też nauczyć się rozmawiać z pacjentami, bo każdy ma inną osobowość i wymaga innego podejścia, mówi stomatolog Krzyszof Majewski właściciel  poradni stomatologicznej.

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zawierciu otwiera od września nowy kierunek - technik sterylizacji medycznej. Osoby które go wybiorą będą się uczyły nie tyle obsługiwać co sterylizować skażony sprzęt stomatologiczny. Zajęcia praktyczne także będą odbywały się w gabinecie Krzysztofa Majewskiego.

Najlepsze uczennice będą miały szansę na staż, a nawet stałą pracę.

Więcej: radio.katowice.pl