Kto najbardziej skorzysta z Rankingu Uczelni Stomatologicznych?

ms
09-05-2018, 08:00
W jakim celu stworzony został pierwszy Ranking Uczelni Stomatologicznych - infoDENT24.pl pyta autora tego opracowania lek. dent. Tomasza Łukasika?

infoDENT24.pl: Czy Ranking Uczelni Stomatologicznych 2018 opierał się na wcześniejszych tego typu analizach?
lek. dent. Tomasz Łukasik: Tegoroczna edycja rankingu jest pierwsza i została przygotowana na podstawie wyników zebranych w drugiej połowie 2017 r. Ze względu na to, że jest kierowana głównie do osób wybierających się na stomatologię, stąd w nazwie tegorocznego rankingu zakres 2018/2019 (pierwszy rok akademicki obecnych maturzystów).

infoDENT24.pl: O ile odpowiedzi udzieliło 500 osób (jak się podaje) to wypada średnio 50 osób na uczelnię, a jeśli brać pod uwagę roczniki to ok. 10 osób z każdego roku. Czy władze uczelni nie zgłaszały zarzutu o braku reprezentatywności takiego rankingu, tym bardziej, że pewnie wyniki nie zostały zebrane w równych częściach z każdej z uczelni?
lek. dent. Tomasz Łukasik: Z początku ankieta miała mieć tylko cel informacyjny, aby przekazać uczelniom informacje odnośnie wszelkich problemów, które dręczą studentów. Nie spodziewałem się aż takiego zainteresowania, dlatego w momencie zebrania odpowiedzi ponad 500 osób, nie mogłem pozwolić, żeby ich starania poszły na marne. Wprawdzie to wychodzi średnio 50 osób na uczelnię, to w zdecydowanej większości wypowiadali się studenci ostatnich lat i stażyści.

Jednocześnie byłem świadomy konieczności uwzględnienia ryzyk, wynikających ze względnie małej próbie. Dlatego uwzględniałem jedynie kwestie, które powtarzały się przynajmniej kilkukrotnie dla danej uczelni, aby zmniejszyć subiektywność wyników.

Tak samo, obliczając punkty, kierowałem się wartościami względnymi, czyli porównując zawsze poszczególne wyniki nie do maksymalnej liczby punktów do zdobycia, ale do najlepiej wypadającej uczelni w danej kategorii.

Jako ciekawostkę mogę podać, że w jednym tylko pytaniu, uczestnicy ankiety napisali około 60 stron A4 swoich opinii i uwag na temat uczelni. A łącznie było 57 pytań.

infoDENT24.pl: Czy są jakieś opinie, oceny ze strony władz uczelni?
lek. dent. Tomasz Łukasik: Napisałem do odpowiednich biur promocji każdej z uczelni, czekam obecnie na odpowiedzi. Na bieżąco będę zdawać relację z tych rozmów – dla wszystkich zainteresowanych został utworzony specjalny fanpage na Facebooku – Ranking Uczelni Stomatologicznych i tam będę informować o wszystkich kwestiach związanych z całą inicjatywą.

infoDENT24.pl: Czy ranking będzie rozwijany (modyfikowany) w następnych latach?
lek. dent. Tomasz Łukasik: Tak, planuję co roku zbierać opinie studentów i absolwentów poszczególnych uczelni i przygotowywać kolejne edycje rankingu. Mam już kilka pomysłów odnośnie usprawnień, liczę też na to, że będzie jeszcze więcej ankietowanych. Będę też analizować zmiany na poszczególnych uczelniach i podkreślać działania, które zostaną wypracowane w celu poprawy sytuacji. Dzięki temu będzie można z roku na roku śledzić kierunki rozwoju i perspektywy osobno dla każdego z miast akademickich.

infoDENT24.pl: Czy ranking jest bardziej skierowany do przyszłych studentów, aby kierowali się nim przy wyborze uczelni (większość i tak pójdzie tam gdzie zostanie przyjęta), czy do władz uczelni?
lek. dent. Tomasz Łukasik: Ranking jest skierowany zarówno do jednych, jak i do drugich. Liczę, że z kolejnymi edycjami Ranking Uczelni Stomatologicznych Larania Dentistry będzie głównym kryterium, jakim  będą się kierować studenci przy wyborze uczelni. Głównie z tego względu, że najlepiej odzwierciedla on istotne dla nich kwestie – zarówno od strony samego studiowania (plan zajęć, dojazdy, podejście asystentów, pomoc uczelni), jak i przyszłej pracy zawodowej (aktualna wiedza, nowoczesne metody leczenia, zdawalność LDEK, możliwości rozwoju). Warto też podkreślić, że progi punktowe niekoniecznie są równoznaczne z jakością kształcenia i komfortem studiowania. Obecnie po prostu nie było takiego rankingu, który uwzględniałby punkt widzenia studenta.

Z drugiej strony, głównym celem tego rankingu jest poprawa jakości kształcenia na uczelniach stomatologicznych w Polsce, a tego bez współpracy z uniwersytetami medycznymi nie da się zrobić. Dlatego bardzo ważny jest dialog i skupienie się na próbie znalezienia rozwiązań dla problemów poszczególnych uczelni. Część z nich jest wspólna, dlatego ciekawym pomysłem jest współpraca międzyuczelniana i wymiana doświadczeń jak sobie radzą poszczególne miasta.

Odezwałem się również do PTS, ponieważ chętnie bym go zobaczył jako partnera całej inicjatywy. Nasze cele się pokrywają, a wykorzystując ich pozycję i doświadczenie, zwiększyłyby się szanse osiągnięcia głównego celu całej inicjatywy – poprawy poziomu kształcenia stomatologii na polskich uczelniach.

Mam też nadzieję, że żadna z uczelni nie odbierze samego rankingu jako formy ataku, bo założenie jest odwrotne. Dlatego liczę na dojrzałe podejście i gotowość do zmian. W czasach internetu, gdzie informacje rozchodzą się błyskawicznie, szybka reakcja ze strony władz poszczególnych uczelni może znacząco wzmocnić ich pozycję wśród opinii publicznej.

Czytaj także: Ranking uczelni medycznych - białostocka stomatologia najlepsza