PUM: harmonogram rekrutacji 2018/2019

en
08-05-2018, 20:23
Pomorski Uniwersytet Medyczny ogłosił harmonogram rekrutacji na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny na rok akademicki 2018/2019.

Kierunek lekarsko – dentystyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne 
- rejestracja elektroniczna i opłata rekrutacyjna (matura zagraniczna): 16 - 26 kwietnia
- rejestracja elektroniczna i opłata rekrutacyjna (matury pozostałe): 14 maja – 9 lipca
- wpisywanie ocen: 3-12 lipca
- termin egzaminu wstępnego dla kandydatów z maturą zagraniczną:
język polski (dla obcokrajowców) - 11 września
matematyka - 5 czerwca 
biologia - 8 czerwca 
chemia - 12 czerwca 
fizyka - 11 czerwca 

Kierunek lekarsko – dentystyczny, studia jednolite magisterskie niestacjonarne
- rejestracja elektroniczna i opłata rekrutacyjna ( wszystkie rodzaje matury): 23 lipca – 6  sierpnia 
- wpisywanie ocen: 23 lipca - 6 sierpnia 

Kierunek higiena dentystyczna, studia I stopnia stacjonarne
- rejestracja elektroniczna i opłata rekrutacyjna ( wszystkie rodzaje matury): 14 maja - 31 lipca
- wpisywanie ocen: 3 lipca - 3 sierpnia

Więcej: pum.edu.pl