Warsaw Dental Medica Show spogląda znacząco w stronę higienistek i asystentek stomatologicznych

ms
26-04-2018, 14:50
Spośród ok. 15 tys. higienistek stomatologicznych, jakie funkcjonują w zawodzie, cztery bodajże najbardziej świadome swej roli w procesie opieki zdrowotnej, cztery najbardziej przygotowane do realizowania zadań zawodowych i cztery najbardziej zaangażowane w proces samokształcenia - zaprezentowały to co organizatorzy Warsaw Dental Medica Show proponują higienistkom i asystentkom stomatologicznym, a proponują praktyczną wiedzę na najwyższym poziomie.

Organizatorzy Międzynarodowych Targów oraz Kongresu Stomatologii i Medycyny Estetycznej Warsaw Dental Medica Show (6 – 8 września 2018 r. na terenach Ptak Warsaw Expo) mieli o tyle ułatwione zadanie, że nie musieli zapraszać do prezentacji oferty dwunastu osób, a jedynie cztery skupiające w sobie wszystkie, wspomniane na wstępie, najistotniejsze cechy wyróżniające najbardziej wartościowe higienistki i asystentki stomatologiczne.

O kondycję tej profesji nie trzeba się obawiać skoro reprezentują ją tak dynamiczne i entuzjastycznie nastawione do wyzwań zawodowych kobiety jak: Anita Walczak - prezydent Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej,

a także

Magdalena Michałowska, Karolina Kopciewicz – Kozicka, Anna Drobkiewicz (od lewej do prawej). 

To one będą w dużej części sygnowały wiedzę merytoryczną, na jaką liczyć mogą higienistki i asystentki stomatologiczne w trakcie Warsaw Dental Medica Show. To bardzo dobry prognostyk, gdyż prezentowany przez czwórkę higienistek dyplomowanych styl przedstawiania tematyki i prowadzenia dyskusji wskazuje jednoznacznie, że mamy do czynienia z osobami, które wiedzą o czym mówią. Mało tego, mówią to z pasją właściwą jedynie tym, dla których syndrom wypalenia zawodowego jest obco brzmiącym hasłem.

Dobrze to wróży przebiegowi warsztatów i wykładów, bo wiedzę słuchaczom przekażą osoby, które tę wiedzę stosują z powodzeniem w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych i to z powodzeniem także w ujęciu biznesowym, co nie jest bez znaczenia w świecie skomercjalizowanej stomatologii.

Warsztaty i wykłady są celowane w osoby, które mają świadomość etapów zawodowej drogi, chcą się kształcić, chcą zdobywać doświadczenie, gdyż doskonale zdają sobie sprawę, że tylko taka strategia przyniesie sukces i satysfakcję.

O dwóch wrześniowych dniach, czynnie spędzonych w centrum Ptak Warsaw Expo w trakcie Warsaw Dental Medica Show, pomyśleć jednak powinny także takie osoby, które mówiąc o wykonywanym zawodzie nie przywołują na myśl pojęcia kariera. To oni, dzięki osobowościom prelegentek, ich: energii, zapałowi i przekonaniu o słuszności tego co się robi w pracy - mogą odnaleźć być może zagubiony sens zawodowego życia.

Nazwisk po stronie prelegentów i to nazwisk znanych w branży, oprócz wspomnianej czwórki, będzie zdecydowanie więcej wśród nich są: Francesca Spampinato z Włoch, a z Polski dyplomowane higienistki: Katarzyna Ostrowska, Magdalena Suszyńska, Danuta Rozmarynowska, Jolanta Bielecka, Marzena Cesarz, Joanna Tomczyk.

Tematykę prawną, bez znajomości której trudno byłoby bez obaw funkcjonować w zawodzie, przedstawią: mec. Agata Rewerska, Ewa Mazur-Pawłowska, Michał Katarzyński.

Wiedza „kto”, z pewnością cenna, nie jest jednak pełna, gdyż przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym uczestnictwie w Warsaw Dental Medica Show nieodzowna jest informacja dotycząca tematyki sympozjów i warsztatów. Oto ona w dużym skrócie.

Wykłady 7 września
Asystowanie w chirurgii stomatologicznej - poszczególne etapy:
faza przedzabiegowa, zabieg, faza pozabiegowa: dypl. hig. Katarzyna Ostrowska
Kserostomia - przyczyny i leczenie: dypl. hig. Natalia Szeląg
Edukacja pacjentek w ciąży. Wizyta adaptacyjna - rodzic i dziecko: dypl. hig. Magdalena Suszyńska
Laser w pracy higienistki stomatologicznej: dypl. hig. Danuta Rozmarynowska
Jak zmotywować pacjenta oraz przeprowadzić skuteczny instruktaż higieny?: dypl. hig. Anita Walczak
Asystowanie przy zabiegu endodontycznym przyjemne wyzwanie czy nudne doznanie?: dypl. hig. Jolanta Bielecka
Świadomy i zadowolony pacjent czyli idealna wizyta higienizacyjna: dypl. hig. Magdalena Michałowska
Znoszenie nadwrażliwości zębów. Przegląd składników aktywnych i dostępnych preparatów: dypl. hig. Karolina Kopciewicz-Kozicka
Co wybrać fluor czy hydroksyapatyt?: dypl. hig. Marzena Cesarz

Warsztaty 8 września
GBT- protokół postępowania z pacjentem z zapaleniem dziąseł:
dypl. hig. Anita Walczak cotrainer: dypl. hig. Magdalena Michałowska
Kirety i skalery ręczne w pracy higienistki stomatologicznej - kiedy używać i dla jakich pacjentów hig. stom. Joanna Tomczyk periopraktyk.

Ważne, że obecność na wykładach, a także udział w warsztatach uwzględnione zostały w cenie biletu wstępu. Oczywiście liczba miejsc warsztatowych jest ograniczona, zatem o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia.

Dla tych, którzy lubią poczuć żyłkę rywalizacji - organizatorzy przygotowali konkurs na najciekawszy przypadek kliniczny w praktyce asystentki i higienistki stomatologicznej (nagroda firmy EMS).

Szczegóły

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem