Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Poznaniu: 70 uczestników ambitnego programu

ms
07-05-2018, 08:06
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Poznaniu realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich „Wielkopolski program kompleksowej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy”. Według danych z końca 2017 r. bierze w nim udział 70 osób.

Program ten, wsparty kwotą 5,5 mln zł z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dedykowany jest mieszkańcom Wielkopolski w wieku do 18 roku życia z zaburzeniami morfologii twarzy.

W ramach programu dzieci mają możliwość skorzystania z wielospecjalistycznej diagnostyki i terapii (ortodoncja, chirurgia szczękowa, chirurgia plastyczna, genetyka, logopedia, rehabilitacja, psychologia i psychiatria).

Organizatorzy projektu zwracają się m.in. do lekarzy dentystów z prośbą o zgłaszanie takiej możliwości pacjentom, do których kompleksowe wsparcie mogłoby być skierowane.

 Kontakt: tel: 61 854 73 35
mail: twarz@ucs.poznan.pl