Ustawowy wymóg kształcenia się - w końcu bez obciążeń podatkowych!

ms
12-04-2018, 07:30
To co dotychczas było niemożliwe, stało się jak najbardziej realne. Uczestnictwo w kursie szkoleniowym, organizowanym przez organ samorządu zawodowego i finansowanym z jego środków - nie powoduje przychodu po stronie uczestniczących w tym kursie osób, a w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podobna zasada obowiązuje w przypadku tego typu szkoleń refundowanych poprzez zwrot całości lub części kosztów na rzecz członka samorządu zawodowego.

Trzeba cieszyć się takim stanowiskiem i nie rozpamiętywać dlaczego dotychczas, to co było logiczne i oczywiste – dla fiskusa wcale takie nie było - a walka samorządów, reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, m.in.: lekarzy, lekarzy dentystów, adwokatów, biegłych rewidentów - zdana była na porażkę.

Według interpretacji indywidualnej 0115-KDIT2-2.4011.72.2018.1.ENB: w sytuacji, gdy ekonomiczny ciężar szkoleń ponosi samorząd, ale w praktyce środki te pochodzą ze składek członkowskich, po stronie uczestników szkoleń czy innych form dokształcania nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy uznać, że uczestnictwo w kursie szkoleniowym:
- organizowanym przez samorząd i finansowanym z jego środków własnych,
- organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez samorząd ze środków własnych,
- organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości bądź w części przez samorząd
nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na samorządzie nie ciąży zatem obowiązek sporządzenia dla każdego uczestnika informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Warto jednak pamiętać, że ta konkretna interpretacja wydana została w odpowiedzi na pytanie konkretnej korporacji zawodowej (Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych).
Nie zmienia to faktu, że stanowisko to powinno być identyczne w przypadku samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

Zwycięstwo logiki ma w tym przypadku bardzo konkretny wymiar finansowy nie tylko na przyszłość. Niesłusznie pobrany podatek fiskus powinien zwrócić za ostatnie pięć lat. Pytanie czy urzędnicy nie będą się zasłaniali, że interpretacja dotyczy konkretnie pielęgniarek i położnych.