Czy studia stomatologiczne w Polsce mają być prestiżowe?

ms
29-03-2018, 12:00
Dlaczego w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie - QS World University Rankings 2018 próżno szukać na poczesnych miejscach polskich uczelni kształcących lekarzy dentystów? Pytanie to można rozszerzyć. Dlaczego na tej liście nie ma na widocznych miejscach ani tych, ani żadnych innych polskich uczelni? Sytuację naświetla prof. Tomasz Gedrange, członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Mówi on m.in., że problem nie tkwi w jakości nauczania.

Prof. Tomasz Gedrange, członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego:
To, że przeglądając ranking nie widzimy polskich uczelni, nie oznacza, że nie powinniśmy przymykać na to oko. Poziom nauczania w Polsce nie odbiega od światowych standardów. Liczba indeksów jest znacznie mniejsza niż chętnych do nauki, co już na etapie rekrutacji wyklucza, że studia rozpoczynają osoby zupełnie przypadkowe. Mamy świetnych wykładowców, w tym praktyków, którzy są cenieni na każdej szerokości geograficznej. Faktem jest, że musimy wspólnie pracować nad liczbą cytowań naukowych, ten temat jest przedmiotem dyskusji członków PTS i wiąże się ze wzmocnieniem wiodących czasopism naukowych i ambicjami umieszczenia ich w przyszłości na tzw. Liście Filadelfijskiej - uważa prof. Tomasz Gedrange, który sam prowadzi zajęcia na Uniwersytecie w Dreźnie.

Ten ranking mówi nam wiele o poziomie dofinansowania polskiej nauki. Niskie wydatki na stomatologię publiczną niestety idą w parze z poziomem finansowania uczelni wyższych, w tym kierunków lekarsko-dentystycznych. Trzeba o tym mówić. A przecież obecność w międzynarodowych rankingach to nie tylko prestiż, ale także realne korzyści - więcej studentów z zagranicy, lepszy transfer kadr, większa współpraca z biznesem, lepszy sprzęt dla studentów, dostrzeżenie potencjału naukowego przez największe firmy, to wszystko może przełożyć się na podnoszenie poziomu nauczania.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne nie ma bezpośredniego mandatu, aby walczyć o wyższe nakłady dla polskich uczelni medycznych. Będziemy jednak regularnie przypominać o konieczności rozwoju polskiej stomatologii, lobbować za większymi nakładami. Na sercu leży nam poziom polskiej nauki i to, jak będzie on postrzegany poza granicami Polski. Między innymi dlatego rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii, aby wsłuchiwać się w ich potrzeby, pomagać kiedy to będzie możliwe.

                                                                      ***

Od redakcji: Faktem jest, że trudno konkurować uczelniom z Polski z globalnymi ośrodkami naukowymi, rozsianymi po całym świecie (głównie z: USA, Wielkiej Brytanii, ale także z Australii, Japonii, Chin, Japonii, Indonezji). Konkurować nie sposób, bo QS World University Rankings opiera się m.in. na takich wskaźnikach, jak udział międzynarodowej kadry naukowej wśród pracujących w danym ośrodku, udział procentowy studentów zagranicznych, opinie ze strony prestiżowych pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów. W polskich warunkach batalia o wyższe wskaźniki jest bardzo trudna. Oczywiście ranking (w 20 proc.) opiera się także na liczbie i wadze publikacji naukowych, z tym niestety też nie jest najlepiej i w tym aspekcie działania PTS mogą wiele zmienić.

Warto wiedzieć, że na liście QS World University Rankings 2018 znalazły się 36 polskie uczelnie. Z tym, że najwyżej - w czwartej setce - pojawił się Uniwersytet Warszawski (miejsca od 411 do 420). Za nim trzy inne uczelnie: Uniwersytet Jagielloński (461 – 470), Politechnika Warszawska (601 – 650) oraz Uniwersytet w Łodzi (801 – 1000). Na liście tej brak jest niestety polskich uniwersytetów medycznych.

QS World University Rankings 2018 (kierunek stomatologia) 

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem