Dentobusy: NFZ w Bydgoszczy nie daje za wygraną

ms
16-03-2018, 09:56
Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego OW NFZ ogłosił postępowanie na udzielanie świadczeń stomatologicznych w dentobusie od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2022 r.

Ceny oczekiwane: 
- świadczenia udzielane w dentobusie (cena – wartość jednostki rozliczeniowej za punkt) – 1,15 zł;
- świadczenia udzielane w dentobusie ryczałt – 7 356 zł.

Obszar: województwo kujawsko – pomorskie

Harmonogram postępowania:
składanie ofert – do 30 marca 2018
otwarcie ofert – 4 kwietnia 2018
rozstrzygnięcie konkursu ofert – 13 kwietnia

Oferty należy składać:
Biuro Obsługi Konkursu Ofert Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, pok. 38.1
tel.: 52 32 52 993