NFZ musi przetwarzać dane osobowe pacjentów

ms
07-05-2018, 12:31
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych, bądź odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie może być zrealizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – informuje publiczny płatnik.

Każda - co prawda -  może wystąpić do administratora danych z żądaniem zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, uzasadniając żądanie swoją szczególną sytuacją.

Z takim żądaniem można wystąpić m.in. wówczas, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli wtedy, gdy wykorzystywanie danych

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Uwaga jednak, takie żądanie nie jest dopuszczalne, gdy przetwarzanie prowadzone jest na podstawie innej przesłanki legalizacyjnej, w tym na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która to przesłanka stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.