Dentobusy mają już „papiery” na działanie

ms
26-01-2018, 14:39
Dentobusy, które Ministerstwo Zdrowia - w liczbie 16 sztuk - zakupiło w radomskiej firmie Zeszuta śmiało mogą ruszać w trasę, oczywiście o ile znajdą się chętni, aby w nich pracować. Stosowne zarządzenie prezesa NFZ weszło w życie. Zmiany wykraczają jednak poza sferę stomatologii mobilnej.

Uwaga, zarządzenie prezesa NFZ dotyczy także nowych procedur wprowadzonych m.in. w leczeniu dzieci i młodzieży. Zarządzenie rozszerza katalog świadczeń o leczenie endodontyczne zębów po urazach z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów stomatologicznych i technik (na podstawie zmiany zarządzenia ministra zdrowia a dotyczących zakresu finansowanych ze środków publicznych gwarantowanych świadczeń stomatologicznych).

Jeśli chodzi o dentobusy, to świadczeniodawca (jeden w województwie) będzie musiał przedstawiać dyrektorowi OW NFZ do 15. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będą udzielane świadczenia - propozycje miejsc postojów dentobusu. Nowe zarządzenie zawiera m.in. wzór rozkładu jazdy dentobusów: data postoju, miejsce postoju i godziny postoju, oczywiście wypełnione udzielaniem świadczeń.

W opinii prezesa NFZ wprowadzane zmiany spowodują zwiększenie dostępu do świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego, a dostęp do finansowanych ze środków publicznych świadczeń stomatologicznych jest utrudniony.

Nie koniec na tym zmiany w prawie przyczynią się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń oraz do zmniejszenia liczby powikłań próchnicy, a także do szerszej wiedzy z zakresu stomatologii, w tym profilaktyki stomatologicznej.