Tak będziecie leczyć w dentobusach

ms
30-12-2017, 21:48
To jakie świadczenia stomatologiczne będą realizowane w dentobusach – szczegółowo określa, opublikowane 29 grudnia 2017 r., rozporządzenie ministra zdrowia z 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2017 r. pod poz. 2485.

W powszechnej świadomości dentobusy mają jeździć po drogach powiatowych od szkół do szkół, aby nieść pomoc uczniom, którzy dostęp do stomatologa mają szczególnie utrudniony. Z treści rozporządzenia wynika, że w dentobusach może być także realizowana opieka dentystyczna nad dziećmi od 6 miesiąca życia.

Minister zdrowia nakłada na usługodawców obowiązek udziela świadczeń gwarantowanych, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi świadczeniobiorców i z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w dentobusie.

W rozporządzeniu wprowadzono także trudny do spełnienia wymóg, mówiący o tym, że w przypadku konieczności kontynuacji leczenia stomatologicznego poza dentobusem lekarz udzielający świadczenia przedstawia świadczeniobiorcy plan dalszego leczenia oraz informuje świadczeniobiorcę o możliwościach kontynuacji leczenia stomatologicznego w ramach świadczeń gwarantowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub edukacji.

Obligatoryjny sprzęt w dentobusie to:
- unit dentystyczny
- lampa polimeryzacyjna
- skaler
- mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów
- aparat RTG

W rozporządzeniu znajdują się m.in.:

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie (55 pozycji).

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie.

Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie.

Warunki realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie.