Rzecznik Praw Pacjenta o świadczeniach stomatologicznych poza kolejnością

kan
15-12-2017, 15:13
Rzecznik Praw Pacjenta zajął się wyjaśnieniem sytuacji spowodowanej przez nieprecyzyjne przepisy ustawy na temat udzielania m.in. świadczeń stomatologicznych uprzywilejowanym pacjentom.


Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do ministra zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom szczególnie uprawnionym. Podmioty lecznicze różnie interpretują przepisy uprawniające pacjentów do świadczeń poza kolejnością. Ta dowolność spowodowana jest  brakiem definicji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ustawie, zwraca uwagę Rzecznik Praw Pacjenta.

Sytuacja ta dotyczy  w szczególności świadczeń stomatologicznych. Poradnie specjalistyczne nie respektowały szczególnych uprawnień pacjentów. Pacjent mógł usłyszeć, że wymienione świadczenia nie zaliczają się do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Problem z rejestracją w dniu zgłoszenia pacjenci sygnalizują również w przypadku kolejnej wizyty u specjalisty a nie tylko pierwszej konsultacji u danego lekarza.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada:
szczególnie uprawnieni pacjenci mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością bez względu na specjalność poradni. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna to wszystkie świadczenia, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Świadczenie specjalistyczne powinno być udzielone poza kolejnością wynikającą z listy oczekujących pacjentów. Jeśli poradnia nie może udzielić świadczenia w dniu zgłoszenia, powinna ustalić inny termin, jednak nie dłuższy niż 7 dni. Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych nie ogranicza się do pierwszych wizyt. Pacjenci korzystający ze szczególnych uprawnień mogą z nich korzystać w całym procesie leczenia, również podczas kolejnych wizyt.

Kto jest szczególnie uprawniony do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej? 
Kobiety w ciąży, pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, pacjenci z tytułem „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub „Zasłużony Honorowy Dawca Przeszczepu”, a także inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.

Więcej:  rpp.gov.pl