Dariusz Żybort - dentysta i działacz Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

ms
06-12-2017, 12:28
Studiował na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (wraz z żoną Iwoną Borysewicz), wrócił na Litwę, gdzie pracuje i działa w polskich organizacjach. Dariusz Żybort aktywnie uczestniczy w życiu litewskiej Polonii.

Dariusz Żybort jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, właścicielem prywatnego gabinetu stomatologicznego, organizuje kwesty na polskich i wileńskich nekropoliach, aby przeprowadzać renowacje mogił polskich lekarzy.

Tak mówił o swojej aktywności społecznej:

Przed dziesięciu lat Polskie Stowarzyszenie Medyczne zaczęło się opiekować grobami lekarzy na wileńskiej Rossie, później na cmentarzu Bernardyńskim.

Zauważyliśmy, że część tych pomników jest w złym, żeby nie powiedzieć, opłakanym stanie. Stąd pojawił się pomysł na gromadzenie środków pieniężnych potrzebnych do renowacji pomników.

Pomagają nam w tym nasi koledzy ze stowarzyszeń medycznych z Polski oraz woluntariusze z Litwy. Podczas pierwszej kwesty na Litwie udało się zgromadzić ponad 3 tys. EUR. W następnym roku zebraliśmy już ok. 5 tys. EUR, w 2017 r. 4,3 tys. EUR.

Stopniowo będziemy obecni na wszystkich cmentarzach wileńskich, nie tylko na polskich nekropoliach. Nasza inicjatywa jest oddolna, do współpracy zapraszamy wszystkich chętnych. Wszystkie cmentarze, nekropolie, bez dzielenia na polskie, rosyjskie czy litewskie są naszym wspólnym dziedzictwem, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Dziedzictwem, o które należy się troszczyć.

Dariusz Żybort poza funkcjonowaniem w zawodzie i pracą społeczną ma niewiele wolnych chwil, które poświęca kolekcjonowaniu pocztówek ze starym Wilnem. Kolekcja składa się ok. 1 tys. widokówek.

Interesuje się również numizmatyką z okresu Stanisława Augusta Poniatowskiego do czasów II Rzeczpospolitej Polskiej oraz historią medycyny. Może w przyszłości napisze doktorat z tego tematu.

Jego żona pasjonuje się historią fotografii. Podczas spacerów robi zdjęcia miejsc, domów, gdzie mieszkali słynni lekarze.

Więcej: kurierwilenski.lt

hcc On-line

Retransmisja sesji:

System kształcenia kadr medycznych w Polsce