Dentysto zatrudniaj tylko zdrowe rejestratorki medyczne

ms
23-11-2017, 11:04
Dentysta, prowadzący NZOZ zatrudnił rejestratorkę medyczną, ta jednak zachorowała – co gorsza okazało się, że zaszła w ciążę, a to były powody, dla których ZUS uznał, że umowa o pracę była pozorna.

Dentysta zatrudnia w NZOZ kilkunastu lekarzy, asystentów stomatologicznych, technika RTG. Ustalono, że wynagrodzenie asystentek medycznych, pracujących na ¾ etatu kształtuje się w granicach 2 tys. zł. Umowa o pracę w przypadku kobiety zatrudnionej jako rejestratorka medyczna zawarta została na okres do połowy 2018 r. z wynagrodzeniem 1,4 tys. zł.

ZUS kwestionuje
W ocenie ZUS, na umowę pozorną wskazywał fakt, że nowa pracownica pełniła obowiązki począwszy od 4 kwietnia 2016 r. a już 19 maja 2016 r. przyniosła zwolnienie lekarskie. 31 maja 2016 r. lekarz stwierdził ciążę. Kobieta, która przepracowała zaledwie miesiąc, całą ciążę przebywała na zwolnieniu lekarskim.

W tej sytuacji ZUS uznał, że kobieta nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu.

Sąd bada
Sprawa trafiła do sądu, w którym dentysta zatrudniający kobietę musiał uwiarygadniać fakt wykonywania pracy przez rejestratorkę medyczną. Okazało się, że problem z pracownicami, które korzystają ze zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich stale dotykał NZOZ. Z tego też powodu dentysta szukał właśnie osoby na stanowisko rejestratorki.

Rozpatrujący sprawę Sąd Okręgowy w Łodzi zwrócił uwagę na niskie uposażenie rejestratorki. W tym przypadku zatem nie chodziło o uzyskanie wysokiego zasiłku chorobowego, a później macierzyńskiego.

ZUS obstaje przy swoim
ZUS utrzymywał jednak, że umowa o pracę była pozorna. W tym celu domagał się, aby dowodem w sprawie były…wyciągi bankowe, potwierdzające fakt, iż kobieta w trakcie godzin pracy dokonywała płatności przy pomocy karty płatniczej w sklepach!

Sąd nie widzi obejścia prawa 
Sąd odrzucił ten wniosek utrzymując, że ingeruje on za bardzo w sferę życia osobistego kobiety, a poza tym fakt realizowania transakcji w godzinach pracy przy pomocy określonej karty płatniczej nie może być dowodem w sprawie, gdyż korzystać z niej mogła osoba do tego nieformalnie upoważniona przez właścicielkę. Takie sytuacje się zdarzają, chociaż nie powinny mieć miejsca.

W ocenie sądu kwestionowanie przez ZUS uprawnień kobiety do ubezpieczenia emerytalnego i chorobowego jest bezpodstawne.

Sygn. akt VIII U 396/17 Sąd Okręgowy w Łodzi.