Dent-a-Medical koncentruje się na stomatologii

ms
24-11-2017, 13:39
Dent-a-Medical zamierza w dalszym ciągu rozwijać segment stomatologiczny, poszukując nowych źródeł przychodów. Nie wyklucza także działań w kierunku zorganizowania własnej kliniki stomatologicznej.

Spółka Dent-a-Medical zakończyła III kw. 2017 r. zyskiem netto w wysokości 27,5 tys. zł. Przychody ze sprzedaży, które wyniosły 74,4 tys. zł (rok wcześniej 160,3 tys. zł) w całości generowane były przez działalność stomatologiczną i  wynikały przede wszystkich z realizacji umowy ze spółką Lux Med.

Zysk netto Dent-a-Medical w III kw. 2017 miał wartość 27,5 tys. zł a rok wcześniej 40,6 tys. zł. Działalność spółki skupia się od IV kw. 2016 r. na dwóch obszarach: stomatologicznym i nowym – handlu produktami rolnymi. Segment deweloperski, wprowadzony od IV kw. 2014 r. jako dodatkowy segment działalności, jest wygaszany.

Spółka zapewnia dostęp do usług stomatologicznych osobom indywidualnym oraz w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez, liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających pod znakiem Dent-a-Medical.

Spółka konstruuje produkty abonamentowe i ubezpieczeniowe z zakresu opieki stomatologicznej (programy opieki stomatologicznej) i dystrybuuje je jako produkty samodzielne lub jako składowe innych produktów (np. ubezpieczeń medycznych, pakietów assistance) w kanałach B2B (business to business), B2B2C (business to business to client) oraz w bezpośredniej sprzedaży do klienta ostatecznego – pacjenta, obsługiwanego w gabinetach partnerskich Dent-a-Medical.