Radziwiłł o klauzuli opt-out

PAP/ms
16-11-2017, 07:50
- Negatywnie odbieram tych, którzy nawołują, żeby lekarze rezygnowali z dodatkowej pracy, jednocześnie mówiąc, że pacjenci będą mieli z tym kłopot - stwierdził minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

W odpowiedzi na pytanie o formę protestu lekarzy rezydentów, polegającą na wypowiadaniu klauzuli opt-out, która pozwala im pracować dłużej, niż przewidują obowiązujące normy, minister zdrowia ocenił, że negatywnie odbiera tych, którzy nawołują, żeby lekarze rezygnowali z dodatkowej pracy, jednocześnie mówiąc, że pacjenci będą mieli z tym kłopot. Zapewnił, że resort monitoruje to zjawisko i ocenił, że w tej chwili nie przybiera ono takiego wymiaru, który w istotny sposób mógłby niepokoić, jeśli chodzi o spojrzenie na całą Polskę.

Zdaniem szefa MZ apele o wypowiadanie klauzuli opt-out to nawoływania, które nie licują z godnością lekarzy, także organizacji lekarskich. - Uważam, że to powinna być indywidualna decyzja każdego człowieka. Jeśli nie czuje się na siłach, żeby pracować więcej - zgoda - powiedział.

- Każdy pracownik ma prawo do tego, żeby ograniczyć swoją pracę do wymiaru, który wynika z przepisów i w tym sensie nie można nikomu zarzucić tego, że jeśli nie czuje się na siłach, aby pracować więcej - i tu mówię głównie o lekarzach - to jest jasne, że nie powinien pracować więcej, jeśli to miałoby zagrozić jego bezpieczeństwu, a przede wszystkim, gdyby to miałoby zagrozić - w wyniku jego zmęczenia - bezpieczeństwu pacjentów - stwierdził minister.

Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że jest przekonany, iż znaczna część lekarzy, zwłaszcza młodych, pracowała, pracuje i będzie pracować więcej, niż minima narzucane nam przez różnego rodzaju przepisy. - I nie mam żadnej wątpliwości, że na tym właśnie m.in. polega wykonywanie zawodu lekarza" - dodał szef MZ.