W NRL o elektronicznej dokumentacji medycznej

ms
07-11-2017, 09:10
W siedzibie NRL w Warszawie przeprowadzona zostanie 17 listopada 2018 r. ogólnopolska konferencja poświęcona elektronicznej dokumentacji medycznej. To dobre posunięcie, gdyż EDM dla wielu lekarzy dentystów wciąż niesie w sobie pierwiastek niewiadomej. Wkrótce można będzie to zmienić.

Przebieg konferencji będzie transmitowany online za pośrednictwem YouTube. Dokładny link zostanie podany w przeddzień konferencji.

Program
11.00-11.10 Spotkanie pierwsze, pewnie nie ostatnie- Powitanie przez organizatorów- prezes NRL, prezes WIL
11.10-11.30 Dokumentacja medyczna a EDM.  Stan obecny i postulaty niezbędnych zmian- Andrzej Cisło, Naczelna Rada Lekarska
11.30-12.00 Plany wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej- przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych MZ
12.00-12.15 Dyskusja
12.15-12.45 Niezbędne i pożądane funkcjonalności programów EDM -oczekiwania „usługodawców”- Dariusz Paliga, Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
12.45-13.00 Przerwa
13.00-13.25 Problemy Twórców oprogramowania – Andrzej Strug, prezes STORM
13.25-13.45 Dyskusja
13.45- 14.00 Nowa dyrektywa RODO – Mec.Beata Wierzchowska, Zespół Radców Prawnych NIL
14.00-14.30 Bezpieczeństwo danych - dyskusja
14.30 Podsumowanie, wnioski z konferencji
ok.15.00 Zakończenie konferencji

Zgłoszenia udziału w konferencji można przesyłać na adres dyrektor@wil.org.pl

Konferencja odbędzie się 17 listopada  w siedzibie NIL w Warszawie (Sobieskiego 110).