Iskrzy w sprawie miejsc zdawania LDEK i LEK

ms
02-11-2017, 09:26
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz chciał pomóc lekarzom i lekarzom dentystom, aby ci mogli zdawać LDEK i LEK możliwie blisko wybranego przez nich miejsca. Oczywiście w tej sprawie zwrócił się do dyrektora CEM w Łodzi. Zrozumienia nie było, miło także nie było.

Kwestia miejsca zdawania Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego nie jest wydumanym problemem. Lekarze i lekarze dentyści, odbywający staż podyplomowy, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, a dotychczas wysokość ich wynagrodzenia wynosiła jedynie 2007 zł brutto.

Maciej Hamankiewicz uważa, że jest niewłaściwe, aby młody lekarz, otrzymujący za ciężką pracę tak niskie wynagrodzenie, był jeszcze zobowiązany do ponoszenia nieuzasadnionych kosztów związanych z wyznaczeniem odległego miejsca przystąpienia do egzaminu, takich jak koszty dojazdu czy koszty noclegu. 

Zdaniem samorządu lekarskiego nie ma żadnego uzasadnienia, dla wyznaczenia lekarzowi stażyście egzaminu w miejscowości oddalonej o kilkaset kilometrów od jego miejsca zamieszkania.

Szef NRL odrzucił uzasadnienie takiej sytuacji przedstawione przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi Mariusza Klenckiego, a mianowicie niedostatek miejsc w „płaskiej sali egzaminacyjnej”. Oczywiście chodzi o to, aby ci siedzący wyżej nie zapuszczali „żurawia” w prace osób posadowionych w niższych rzędach.

Samo sformułowanie, że CEM robi co może, aby sprostać oczekiwaniom zdających LDEK i LEK, ale niewiele może – nie zadowoliła Macieja Hamankiewicza, który oczekiwałby większego wysiłku ze strony Mariusza Klenckiego niż dwuakapitowe pismo.