Jakie szkolenia językowe dla lekarzy dentystów nie mogą być kosztem uzyskania przychodu

ms
31-10-2017, 09:02
Specjalistyczne szkolenie językowe promowane jako "Ekskluzywne szkolenie dla lekarzy stomatologów" w ramach wycieczki na Kubę - nie może być uznane za koszt uzyskania przychodu – wyrokował NSA.

Urząd skarbowy uznał, że lekarz nie mógł podwyższać umiejętności językowych w ramach specjalistycznego szkolenia językowego "Ekskluzywne szkolenie dla lekarzy stomatologów na Kubie”.

Chodziło o niebagatelny wydatek 10 030,64 zł.

Podatnik próbował walczyć o swoje racje przed WSA, ostatecznie przed NSA. Sytuacja lekarza nie była jednak klarowana, szczególnie, że korzystał ze specjalistycznego szkolenia dla lekarzy stomatologów na Kubie, a dodatkowo sam był lekarzem… ginekologiem.

To nie jedyna, ani nie najważniejsza przyczyna, na którą wskazywali urzędnicy aparatu skarbowego, odmawiając uznania poniesionego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Argumentacja musi wzbudzić czujność także dentystów, którzy chcieliby podobne wydatki zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności.

Urzędnicy podatkowi, sędziowie WSA i NSA zgodnie uznali, że szkolenie specjalistyczne na Kubie w zasadzie było wycieczką turystyczną i jako takie nie może być wprowadzane do kosztów praktyki leczniczej.

Skarżący nie wykazał związku wydatku z tytułu wyjazdu na szkolenie językowe z prowadzoną działalnością, nie udowodnił, że poniesiony wydatek co do zasady, a przede wszystkim co do wysokości, był racjonalny i miał przełożenie na uzyskiwane wyniki ekonomiczne. Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, że wyjazd na Kubę miał głównie charakter turystyczny. 

W ramach wyjazdu na Kubę podatnik:
 - zwiedzał atrakcyjne turystycznie miejsca;
- korzystał z czasu wolnego, uczestnicząc w lekcjach języka angielskiego do dwóch godzin dziennie;
- zapewnione miał bilety na kabaret,
- odwiedził szkołę nauki salsy,
- miał opłaconą wycieczkę katamaranem na tropikalną wyspę,
- korzystał z integracji przy muzyce i tańcach.

Podatnik był jedynym uczestnikiem o specjalizacji w zakresie ginekologii (pozostali byli stomatologami). Ci ostatni muszą jednak także mieć się na baczności, jeśli zaliczyli wydatki za szkolenie na Kubie do kosztów uzyskania przychodu.

NSA uznał, że skarżący zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, w zakresie  w jakim odliczył wydatki na specjalistyczne szkolenie językowe dla stomatologów.

Sygn. akt: II FSK 2194/15 - Wyrok NSA