Radiologia: podpis elektroniczny utrudni wykorzystanie teleinformatyki

ms
03-10-2017, 11:42
Lekarz zlecający usługę teleradiologiczną powinien posłużyć się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP. Taki sam obowiązek będzie ciążył na lekarzu dokonującym opisu i oceny badania radiologicznego w ramach teleradiologii – to błąd uważa NRL.

Prezydium NRL wypowiedziało się na temat projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Wśród zastrzeżeń jeden dotyczy tego, że zgodnie z projektem lekarz zlecający usługę teleradiologiczną powinien posłużyć się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP. Taki sam obowiązek w zakresie podpisu, miałby ciążyć na lekarzu dokonującym opisu i oceny badania radiologicznego w ramach teleradiologii.

Wprowadzenie tego obowiązku będzie skutkowało objęciem grupy lekarzy wykonujących badania w ramach teleradiologii obowiązkiem stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP wcześniej niż przewidują to przepisy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która obowiązek ten wprowadza dopiero od 1 stycznia 2019 r. – wskazuje Prezydium NRL.