Przed kolejnymi pięcioma kandydatami stomatologia na PUM otwiera podwoje

ms
11-08-2017, 15:45
Studia na Wydziale Lekarsko – Stomatologicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (jednolite studia magisterskie) gwarantuje legitymowanie się co najmniej 160 pkt., w tym 80 pkt. z biologii.

Niepocieszonych będzie 18 osób, które także mają 160 pkt., ale z biologii nieco mniej niż 80. Oni będą musieli czekać na kolejną szansę, a ta – jeśli się nawet pojawi, to dotyczyć będzie pojedynczych szczęśliwców.

Kolejna lista rankingowa zaplanowana jest w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym na 18 sierpnia.

Piątka zakwalifikowanych do przyjęcia musi do 17 sierpnia dostarczyć do Działu Rekrutacji komplet dokumentów:
- wydrukowany i podpisany formularz "elektronicznego zgłoszenia kandydatury",
- dowód opłaty rekrutacyjnej,
- świadectwo ukończenia szkoły,
- świadectwo dojrzałości,
- 1 fotografia wraz z jej wersją cyfrową zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji,
- zaświadczenie lekarskie,
- kserokopię dowodu osobistego

W sumie o przywilej studiowania stomatologii na PUM rywalizowało 788 kandydatów (34 osoby skreślono, gdyż nie dostarczyły dokumentów). Statystycznie czyni to 7,1 osoby na jedno miejsce.