Zęby mądrości: usuwać czy nie usuwać, oto jest pytanie

smn
13-07-2017, 12:31
Należy  usuwać "ósemki" czy je pozostawić i czekać na rozwój wypadków? To pytanie dentyści często sobie zadają, więc chirurg szczękowy dr Hossein Ghaeminia postanowił poszukać odpowiedzi analizując prace badawcze, które pokazują problem w szerszej skali.

Zęby trzecie trzonowe, nawet jeśli nie powodują żadnych problemów, często są usuwane profilaktycznie, by nie doprowadziły do kłopotów w przyszłości i uszkodzeń sąsiadujących z nimi zębów. Niestety ekstrakcja jest inwazyjnym zabiegiem, który może prowadzić do powikłań takich jak infekcja rany czy uszkodzenie nerwu. Są one na tyle poważne, że obniżają jakość życia pacjenta.

Zatem usuwać "ósemki" czy je pozostawić i czekać na rozwój wypadków? Chirurg szczękowy  dr  Hossein Ghaeminia postanowił poszukać odpowiedzi analizując prace badawcze, które pokazują problem w szerszej skali. Okazało się, że prac naukowych na ten temat nie ma tylu, by na ich podstawie wysnuwać jakieś bardziej ogólne wnioski. Jednak przeanalizował wiele badań i jedyny wniosek jaki się nasuwa po tej analizie to taki, że dentysta musi niestety każdego pacjenta traktować indywidualnie.

Infekcja jako powikłanie
Dr Ghaeminia prześledził czynniki ryzyka infekcji po ekstrakcji. Okazało się, że osoby po 26 r. ż. i generalnie kobiety mają podwyższone ryzyko infekcji, ponadto dodatkowo niebezpieczeństwo zakażenia wzrasta, gdy pacjent pali papierosy.

Co może ograniczyć to ryzyko? Ghaeminia pisze, że przepłukanie rany zwykłą wodą. - W porównaniu z podaniem antybiotyku, przepłukanie wodą jest tanim i prostym sposobem na uchronienie się przed infekcją po ekstrakcji. Co więcej pacjenci mogą to robić także samodzielnie w domu.

O poważnych problemach po usunięciu zęba mądrości mówiono podczas programu "Sprawa dla reportera"

Więcej: drbicuspid.com

Czytaj także: Artykaina czy lidokaina przy ekstrakcji ósemek?

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem