Pomieszczenie sanitarne dla osób niepełnosprawnych, czyli co?

ms
25-04-2017, 11:01
Dolnośląski OW NFZ przedstawił interpretację warunku dodatkowo ocenianego w konkursie ofert: co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych – w miejscu udzielania świadczeń.

W prowadzonych postępowaniach konkursowych, DOW NFZ za spełnienie tego warunku, będzie również uznawał pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na tej samej kondygnacji w sąsiedztwie innych poradni.

Wymóg taki zawiera rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.