NRL: potrzebne zmiany we wzorach świadectw złożenia LEK i LDEK

en
10-02-2017, 11:03
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwraca się do ministra zdrowia o wprowadzenie zmian do świadectw  złożenia egzaminów LEK i LDEK.

Obecna forma świadectwa potwierdza jedynie fakt przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego i podaje osiągnięty wynik. Natomiast nie określa w jakim języku egzamin był składany, ani nie zawiera stwierdzenia, czy przystępująca do egzaminu osoba zdała go. By uzyskać tę informację trzeba sięgnąć do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i sprawdzić, jaki procent poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik egzaminu LEK i LDEK - krytykuje Maciej Hamankiewicz.

Prezes NRL postuluje, by po pierwsze świadectwo informowało w jakim języku przebiegał egzamin. To ważne zwłaszcza  w świetle obwieszczenia ministra zdrowia z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M.P. 2017 r. poz. 84).

Zgodnie z tym obwieszczeniem z egzaminu z języka polskiego, organizowanego przez NRL, zwolniony jest jedynie ten lekarz, który  zdał LEK i LDEK w języku polskim. Co oznacza, że lekarze muszą przedstawiać we właściwej okręgowej izbie lekarskiej dwa dokumenty - świadectwo zdania egzaminu LEK lub LDEK oraz odrębne zaświadczenie wydawane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że  egzamin odbywał się w języku polskim. To zupełnie niepotrzebne utrudnienie i dla lekarzy,  i dla samego CEM, pisze Maciej Hamankiewicz.

Postuluje też w swoim piśmie jeszcze jedną zmianę. Chodzi o wyraźne stwierdzenie, czy egzaminowany egzamin końcowy zdał czy go nie zdał. Sama informacja o uzyskanej liczbie punktów czy procencie prawidłowych odpowiedzi jest niewystarczająca. Szczególnie dla tych osób, które będą chciały wylegitymować się zdanym egzaminem LEK lub LDEK poza granicami Polski. Władze innych krajów unijnych mogą nie mieć łatwego dostępu do informacji, jaki procent pozytywnych odpowiedzi  zalicza LEK i LDEK.

Wprowadzenie tych zmian powinno znacznie ułatwić młodym lekarzom i lekarzom dentystom ubieganie się o przyznanie prawa wykonywania zawodu w Polsce bądź o uznanie w innych państwach kwalifikacji zawodowych uzyskanych w Polsce, podkreśla Maciej Hamankiewicz