To urzędnicy powinni mieć pieczę nad kształceniem podyplomowym?

ms
15-02-2017, 08:18
Z podyplomowym kształceniem młodych lekarzy i dentystów nie jest dobrze, to wie każdy, nie każdy wie natomiast jak tę sytuację uzdrowić. Próba została podjęta podczas spotkania pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przedstawicielami OIL w Łodzi.

Niektóre pomysły restytucji kształcenia podyplomowego mogą budzić obawy.  Do takich zapewne należy sugestia utworzenia specjalnego, niezależnego od wpływu środowiska lekarskiego, zespołu (najlepiej złożonego z pracowników administracji państwowej), który nadzorowałby organizację szkoleń, a następnie systematycznie monitorował i raportował ich przebieg.

Według uczestników dyskusji, jest coś nie tak, jeśli organizatorzy najbardziej obleganych szkoleń specjalizacyjnych zgłaszają je do Urzędu Wojewódzkiego w ostatniej chwili, a to w istotny sposób ogranicza dostęp do informacji szerszemu kręgowi zainteresowanych. W konsekwencji, udział w szkoleniu uzyskują w zasadzie tylko wtajemniczeni.

Nagminnie o przyjęciu na szkolenia takich, a nie innych kandydatów decyduje uznaniowość – znajomości, koligacje rodzinne, czy też silna pozycja w hierarchii zawodowej  - wskazywali uczestnicy narady.

Zgłoszono także konieczność wprowadzenia systemu stypendialnego dla tych uczestników kształcenia podyplomowego, których nie obejmuje system stażu.

Nie zabrakło oczywiście również dobrze znanego postulatu, żeby podyplomowe kształcenie lekarzy i dentystów stało na wyższym poziomie, było bardziej efektywne. Szkolenia powinny polegać na praktycznej nauce zawodu, pełnieniu przez rezydentów dyżurów, a nie na „noszeniu teczek”.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem