Dentyści przygotowani do dokumentacji elektronicznej?

ms
23-02-2017, 09:42
Co drugi lekarz dentysta wciąż nie korzysta z elektronicznej formy dokumentacji medycznej wynika z analizy przeprowadzonej przez Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NRL.

52 proc. ankietowanych lekarzy dentystów nie stosuje dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Co dziesiąty ankietowany (11 proc.) deklarował, że wdrożył EDM i wyłącznie ją stosuje. 37 proc. pytanych odpowiedziało, że co prawda korzysta z elektronicznej dokumentacji, jednak wciąż wspiera się w pracy jej papierową wersją.

Zgodnie z art 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (z 13 kwietnia 2015 r. Dz. U. 2015 poz. 636 z późń. zm.) elektroniczna dokumentacja medyczna będzie jedyną formą dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2018 r.

Termin wprowadzenia dokumentacji elektronicznej został już dwukrotnie zmieniony. Pierwotnie było to 1 sierpnia 2014 r., później 1 sierpnia 2017 r. Ostatnia zmiana weszła w życie 12 grudnia 2015 r. (EDM od 1 stycznia 2018 r.).