Dentystów porter własny: kosztowne doskonalenie zawodowe

ms
23-01-2017, 11:04
Wiedza kosztuje, jak mało kto nomen omen wiedzą o tym lekarze dentyści, którzy najczęściej w ciągu roku wydają na podwyższanie kwalifikacji zawodowych ok. 3 tys. zł, co piąty wykłada na ten cel kwotę rzędu 5 tys. zł, co dziesiąty - aż 10 tys. zł.


Co istotne płatnym szkoleniem specjalizacyjnym zainteresowanych jest 54 proc. ankietowanych dentystów bez specjalizacji oraz 34 proc. mających specjalizację.


Szkolenia, konferencje, sympozja to najczęściej wymieniane przez lekarzy dentystów formy doskonalenia zawodowego (57 proc. wskazań). Szkolenia przez interenet przyciągają – jak dotychczas - co dziesiątego stomatologa. Kształcący się dentyści stawiają także na szkolenia praktyczne 56 proc. wskazań i literaturę fachową (55 proc.).

 
Jaki zakres wiedzy chcieliby poszerzyć dentyści? Szczególnie interesuje ich okluzja - zaburzenia czynności układu stomatognatycznego - 65 proc. wskazań, endodoncja - 57 proc. oraz stomatologia estetyczna (kosmetyczna) – 43 proc.

* Jest to część badania „Lekarze Stomatolodzy 2016” opracowanego przez Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NRL. Uzyskano w nim 856 wywiadów. Autorzy badania podają, że próba jest reprezentatywna dla całej populacji mieszkających w Polsce lekarzy dentystów. Badanie przeprowadzono w okresie od 1 lipca do 19 września 2016 r.