Poszukiwani eksperci do analizy mapy potrzeb stomatologicznych

ms
11-08-2016, 08:12
Minister zdrowia ogłosił przetarg na wybór ekspertów medycznych z dziedziny stomatologii (jedna z piętnastu grup roboczych) w związku z realizacją projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”.

Chodzi o wybór trzech ekspertów z dziedziny stomatologii: dwóch pomocniczych oraz jednego w dziedzinie zdrowia publicznego (epidemiologa), ekonomii zdrowia.

Termin nadsyłania zgłoszeń wyznaczono na 18 sierpnia na godz. 10.00

Otwarcie ofert: 18 sierpnia o godz. 11.00

Szzegółowe warunki przetargu

Kontakt:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Osoby do kontaktów:
Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski – pok. 102
email: m.gorski@zzpprzymz.pl , b.kowalski@zzpprzymz.pl

Czemu ma służyć mapa potrzeb zdrowotnych?
„Projekt Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” przyczynić ma się do wdrożenia szeregu działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób oraz opracowania bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w tym zakresie.

System mapowania potrzeb zdrowotnych oraz wspierające ich wykorzystanie elektronicznego narzędzia jakim jest Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych pozwoli na lepsze zarządzanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia. Dzięki temu wsparty zostanie proces ich dystrybucji zgodnie z aktualnymi i prognozowanymi potrzebami zdrowotnymi pacjentów. 

System ten będzie pomocny względem podejmowania decyzji zarządczych i kreowania polityk w oparciu o fakty, w duchu tzw. evidence-based policy making.

Do końca 2016 r. powstanie 16 regionalnych map (jedna dla każdego województwa) oraz 1 mapa ogólnopolska.

Uzupełnienie map potrzeb zdrowotnych w zakresie AOS i POZ nastąpi do końca 2017 r.