Andrzej Cisło o LEK i LDEK: nie ma problematyki, nie ma jawności

kan
30-06-2016, 12:37
Minister zdrowia przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia na temat lekarskich egzaminów końcowych. Główna zmiana to propozycja zwiększenia liczby pytań z periodontologii kosztem pytań ze stomatologii dziecięcej. A to niestety zmiana czysto kosmetyczna. Rozporządzenie nadal ma braki i to poważne – pisze Andrzej Cisło.

Niestety brakuje nadal określenia zakresu problematyki, która sprawdzana jest podczas egzaminów LEK i LDEK. Tę także powinien określić minister zdrowia. Mówi o tym ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 14e 1., która wyraźnie precyzuje, że minister zdrowia odpowiednim rozporządzeniem powinien określić „wykaz podstawowych dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK, mając na uwadze zakres wiedzy i umiejętności, które przystępujący do egzaminu powinien posiadać”.

- Tymczasem próżno w rozporządzeniu poza wskazaniem , że 20 proc. pytań ma dotyczyć onkologii szukać określenia "problematyki". Mimo że ten brak wytknęła już blisko pięć lat temu NRL - krytykuje Andrzej Cisło wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i przewodniczący KS WIL.

- Sama zamiana pytań ze stomatologii dziecięcej na periodontologię, aczkolwiek zupełnie słuszna, nie rozwiązuje podstawowego błędu rozporządzenia - wskazuje Andrzej Cisło.

W takiej sytuacji młodzi lekarze muszą wkuć właściwie wszystko.

Andrzej Cisło jest za uzupełnieniem rozporządzenia o określenie zakresu problematyki i ujawnieniem bazy pytań egzaminacyjnych.

Czytaj także: 
LDEK: więcej periodontologii, mniej stomatologii dziecięcej
MZ: LDEK i PES muszą pozostać ściśle tajne
Ograniczony dostęp do pytań z egzaminów LDEK, LEK i PES niezgodny z Konstytucją
Wyrok TK w sprawie ograniczonego dostępu do pytań z egzaminów LDEK, LEK i PES 

Więcej: autonomia-dent.pl