ŚUM szuka dostawców fantomów stomatologicznych

ms
22-06-2016, 09:17
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłosił przetarg na dostawę fantomów stomatologicznych.

Fantomy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: cena
Aukcja: elektroniczna
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29 czerwca 2016 r. godz. 11:30,
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Termin wykonania zamówienia: 42 dni
Kontakt: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15 tel.: 32 2083547 www.sum.edu.pl
dzp@sum.edu.pl